Boruto di Mikio Ikemoto

Autore: Masashi Kishimoto
Trama: